Popis iz 2013. godine jedini relevantan za formiranje Doma naroda FBiH

Ovih dana svjedoci smo špekulacija o tome koji će se popis stanovništva primijeniti za broj izaslanika za Dom naroda parlamenta FBiH.

Stava smo da ne bi uopće trebalo biti dvojbe o tome koji popis primijeniti, jer zašto se uopće radio popis 2013. godine, ako ćemo i dalje koristiti onaj iz 1991. godine.
Nadalje ključna je i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-3/17 od 6. srpnja 2017. godine koja kaže:
„49. Ustavni sud zapaža da se predloženim izmjenama intervenira u Izborni zakon u dijelu Prijelaznih odredbi Članak 20.16.A, koje se primjenjuju do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Navedenim člankom u stavku 1. koji ostaje neizmijenjen, određeno je da do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH raspodjela mjesta po konstitutivnom narodu, koja je obično uređena Poglavljem 10. Potpoglavlja B ovog zakona odvijati će se sukladno s ovim člankom. Predloženim izmjenama mijenja se Stavak 2. navedenoga članka tako da se utvrđuje broj izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH svakog od konstitutivnih naroda i ostalih po kantonima, uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva iz 2013.godine.
50.Dakle, predloženo rješenje, kao i prethodno temelji se na identičnim načelima, tj. da se izaslanici biraju iz zakonodavnog tijela kantona i proporcionalno prema podacima o posljednjem popisu stanovništva. Primjenom navedenih načela na jednak način prema svim konstitutivnim narodima utvrđen je broj izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH svakog od konstitutivnih naroda i ostalih po kantonima, koji osigurava paritetnu zastupljenost od po 17 izaslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda na način da su konkretni brojevi izaslanika po kantonima određeni proporcionalno prema podacima o posljednjem popisu stanovništva…“

Iz Odluke Ustavnog suda nedvojbeno proizlazi da je Popis iz 2013. godine pravno relevantan i mjerodavan, što opet korespondira sa slovom i duhom i Odluke Ustavnog suda 23/14 koja govori o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda i ostalih u Domu naroda FBiH.
Konačni rezultati Popisa 2013. godine objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“ br. 60/16.

Stoga smatramo da je nužno primijeniti popis stanovništva iz 2013. godine, sve drugo bi bilo čisto manipuliranje.

Be the first to comment on "Popis iz 2013. godine jedini relevantan za formiranje Doma naroda FBiH"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević