Ante Ćužić

Ante Ćužić rođen 12.06.1991. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju elektotehničku školu sam završio u Širokom Brijegu, trenirao nogomet.

 Završio je fakultet politologije na Sveučilištu u Mostaru. Vijećnik u Gradskom vijeću Širokog Brijega u mandatu 2016.-sada.
HSP dr. Ante Starčević