Marija Ćeškić

Marija Ćeškić je rođena 24. 09. 1991. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu je završila u Širokom Brijegu, a Pravni fakultet na Sveučilištu u Mostaru. Zastupnica je u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u mandatu 2014.-sada, predsjednica Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova pri istoj Skupštini te članica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Aktivno volontira u radu sa djecom i ženama. Govori engleski i talijanski jezik.
HSP dr. Ante Starčević