Održana 19. sjednica Gradskog vijeća u Širokom Brijegu

Na sjednici je bilo nazočno 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće izabranih dužnosnika, savjetnika, državnih službenika i namještenika jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Grada Širokog Brijega.  Ova Odluka je izrađena iz razloga što je došlo do izmjene zakonskih i podzakonskih akata kojim se uređuju prava izabranih dužnosnika, savjetnika, državnih službenika i namještenika.

Odluka o visini jednokratne naknade za dodijeljeno grobno mjesto u gradskom groblju Mekovac usvojena je jednoglasno. Visina jednokratne naknade iznosi: za grobnice s četiri grobna mjesta iznosi ukupno 5.800,00 KM, odnosno za grobnicu s dva grobna mjesta 2.900,00 KM. Za provedbu postupka dodjele i prodaje zadužuje se JU COMING.

Određena su građevinska zemljišta u državnom vlasništvu i to na području katastarskih općina Lištica i Turčinovići.

Usvojena je Odluka o zamjeni nekretnine između društva „Lukas T.P. Nakić“ d.o.o. Široki Brijeg i Grada Širokog Brijega. Predmetna zemljišta se nalaze na istom lokalitetu, zamjena odgovara urbanističko tehničkim uvjetima, a zemljišta su procijenjena  na istu vrijednost. Sukladno članku 363. stavak 4. Zakona o stvarnim pravima dopuštena je neposredna zamjena nekretnina.

Odluka o prodaje nekretnine neposrednom pogodbom društvu Lukas T.P. Nakić“ d.o.o. Široki Brijeg usvojena je jednoglasno. Do neposredne pogodbe je došlo zbog formiranja jedinstvene građevinske parcele a u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

Jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Grada Širokog Brijega.

Također, jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Slavena Brekala sina Slavka iz Crnih Lokava.

Inicijativa za bratimljenje Grada Širokog Brijega i Općine Žepče usvojena je jednoglasno. Usvajanjem ove inicijative želi se napraviti korak k poboljšanju i unaprijeđeniju odnosa između Žepča i Širokog Brijega. I do sad su uspješno surađivali, ali ovom inicijativom uspostavila bi se još čvršća suradnja i povezanost. Ovaj čin nudi priliku za razmjenu iskustava u mnogim segmentima života i rada kao i otvaranje mogućnost na osmišljavanju i provedbi gospodarskih, kulturnih, obrazovnih, turističkih, sportskih i drugih aktivnosti.

Informacija o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2018. god.  do 30.6.2018. godine primljena je na znanje.

Također, jednoglasno su usvojena izvješća o radu za školsku 2017./2018. godinu:

a)  Gimnazije fra Dominika Mandića,

b)  Srednje strukovne škole,

c)  Prve osnovne škole Široki Brijeg,

d)  Druge osnovne škole Široki Brijeg,

e)  Osnovne škole Kočerin,

f)  Osnovne škole Biograci,

g)  Glazbene škole Široki Brijeg;

Vijećnik Kristijan Crnjac, uputio je zamolbu ravnatelju II Osnovne škole Široki Brijeg da se vrijeme nastave skrati za 5 minuta, te da se uskladi s ostalim školama, da se smanji čekanje učenika koji ranije završavaju i imaju više od pola sata slobodno.

Informacija o radu Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg primljena je na znanje.

Vijećnica Marija Lovrić je uputila pitanje može li se objava natječaja malo više medijski popratiti, kako bi svi imali informaciju na vrijeme? Također je postavila pitanje koje natječaje je naš Zavod za zapošljavanje uradio? Predstavnica je naglasila kako oni ne mogu ništa bez Federalnog zavod za zapošljavanje.

Vijećnica Lovrić je naglasila, kako nije htjela postavljati previše pitanja, da se ne bi okarakteriziralo da sjednice Gradskog vijeća koristi za svoju promociju, jer je izborno vrijeme, a sama je kandidat za Skuštinu ŽZH, ali je poslije sjednice zatražila od gospodina Pavkovića ravnatelja JU Coming, informaciju o asfaltiranju jedne makadamske dionice na Uzarićima, dobila je odgovor da se ta dionica planira nasuti tamponom do kraja godine, a sredinom naredne se ista planira asfaltirati.

Be the first to comment on "Održana 19. sjednica Gradskog vijeća u Širokom Brijegu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević