Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 14. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici je bilo nazočno 25 vijećnika. Jednoglasnom odlukom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice. Dnevni red je dopunjen s jednom točkom, o čemu su vijećnici dobili informaciju tek na sjednici, a ne ranije, a to je bilo imenovanje Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Grada Širokog Brijega, te je vijećnica Marija Lovrić apelirala da bi se trebale poštovati procedure, a ne samo donijeti odluka, nije podržala dopunu dnevnog reda.

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika usvojen je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Širokom Brijegu za razdoblje od 2018. do 2023. godine.  7. svibnja je proglašen „Danom hrvatskih branitelja Grada Širokog Brijega“.

Dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg, odobreno je uvođenje farmaceutskog tehničara kao novog zanimanja u kurikulumu za školsku 2018./2019. godinu. Razlog za uvođenje novog zanimanja vidljiv je u interesu učenika i roditelja, materijalnih i tehničkih uvjeta i potreba tržišta rada. Usvojene su Odluke o formiranju Gospodarske zone Trn i Industrijske zone Knešpolje. Razlog je formalno pravne prirode. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima usvojena je jednoglasno. Određeno je građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području katastarske općine Lištica, i to parcele k.č. 2902/59 i k.č. 1317/1. Jednoglasnom odlukom donijeta je Odluka o prodaji neizgrađenih građevinskih zemljišta na području katastarske općine Lištica. Također, usvojena je Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao dio k.č. 1317/1 u svrhu proširenja vlasničke parcele i oblikovanja jedinstvene građevinske parcele.

Većinom glasova usvojeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Grada Širokog Brijega. Vijećnica Marija Lovrić je tražila dokument na osnovu kojeg su isti kandidati predloženi, te je bila protiv. Usvojeno je rješenje o imenovanju Hrvoje Sopte za člana Upravnog vijeća javne ustanove Coming Široki Brijeg, kao i imenovanje Ive Pavkovića za člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega, vjećnica Marija Lovrić je bila protiv, jer nisu dobivena obrazloženja na osnovu kojih uvijeta i kvalifikacija se isti imenuju na te pozicije. Jednoglasnom odlukom usvojeno je izvješće o radu Gradonačelnika i Službi za upravu za 2017. godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević koji je naglasio da su u njemu nabrojane sve aktivnosti gradonačelnika i službi u prošloj godini. Izvješće o radu za 2017. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena. Također, usvojeno je i Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2017. godinu.

Za vrijeme prezentacije Izvješća o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., direktor Ivan Rotim se dotaknuo informacija i analize o kvaliteti i kakvoći vode koji su nedavno iznijeti u medijima i javnosti, te je kazao kako je voda ispravna.

Vijećnica Marija Lovrić tražila je da se obrazloži način naknada JKP Čistoća, jer je isti donešen 2000. godine i nije se mjenjao, te je istaknula kako se mora voditi briga o socijalnoj kategoriji starih i nemoćnih osoba, kao i obitelji s više djece. Tražila je informacije za sanaciju nerazvrstanih cesta, ali kao i obično nije dobila konkretan odgovor, nego da će se napraviti, također je uputila pitanje zašto se započete ulice ne završe, jedna od njih je i Vatroslava Lisinskog na Pecari, gdje je nedovršeni trotoar, kao i Gedžina strana. Odgovor koji je dobila je da se radi na tome i da će se riješiti. Nimalo ne čudi takav odgovor, navikli su odgovarati u budućem roku, pravo pitanje je KAD? Potreban nam je vremenski rok. Isti odgovor je bio i za školu na Trnu, djeca prolaze neograđenom ulicom, kojom prolaze automobili i kamioni, ali našim vladajućim takve stvari izgleda nisu bitne i prema tome stoje na čekanju, do kad, to nitko ne zna, možda se smiluju, jer ide izborna godina, pa valja skupiti poene!

 

Be the first to comment on "Održana 14. sjednica Gradskog vijeća"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević