Nije podržan jedini amandman HSP dr. Ante Starčevića za proračun Širokog Brijega za 2018.

U petak, 22.12. održana je 12. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici su bili nazočna 23 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Većinom glasova usvojen je proračun Grada Širokog Brijega za 2018. godinu i iznosi 11.245.900,00 KM. Iako je ovo najveći proračun u povijesti grada i usvojene su neki prijedlozi naših vijećnika, koji su ovu cijelu godinu naglašavali važnost porodiljnih naknada, te su tražili izdvanje od 300000 KM, odobren je tek polovičan iznos. U cijelosti donosimo amandman koji smo jedini uputili na javnu raspravu.

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR ANTE STARČEVIĆ BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE NACRTA PRORAČUNA

Shodno objavljenom nacrtu proračuna smatramo da se trebamo osvrnuti na isti, te dati svoje prijedloge i korekcije.
Prije detaljnijeg obrazloženja smatramo i ponovno ponavljamo kako je potrebno detaljnije raščlanjene proračuna primjer ako smo naveli ekon. kod. 821629 ostale investicije po projektima iz strategije – molimo da navedete na koje se projekte točno misli,
Također ekon.kod 6143114 – ostali materijalni troškovi škola – 222000,00KM – navesti za koju školu i koliki iznos je planiran
Tako tražimo i za ostale troškove.
– Dalje predlažemo da se na sljedećim stavkama umanje iznosi:
– 613417 – sa 75.000,00 stavi 70.000,KM ušteda 5.000,00KM
– 613911 – sa 33.000,00 stavi na 22.000,00 KM ušteda 11.000,00 KM
– 613991 – sa 15.000,00 stavi na 11.000,00KM ušteda 4.000,00 KM
– 613934 – sa 25.000,00 stavi na 21.000,00KM ušteda 3.000,00 KM

– Da se ukupni ušteđeni iznos od 23.000,00 KM prebaci na 614527a (novi kod) natječaj za kreativne startupove, čime bi se postigli uključivanje mladih na razvijanje novih poslovnih ideja, te samim tim poticanje samozapošljavanja.

– Da se pod ekon.kod 614239a iznos od 110.000,00 KM prebaci na ekon.kod 614239b, te da se iznos porodiljinih naknada sukladno povećanju proračuna poveća na 260.000,00KM, a da se projekt pod obim ekon. kodom prebaci u kapitalne izdatke

– Da se ekon.kod. 6143290 – ostali transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 90.000,00 KM za koji je na sjednici rečeno da idu za Mjesne zajednice, a za iste se izdvaja isti iznos ekon.kod. 615117 – 90.000,00 KM , da se jedan od ovih iznosa briše te da se u kategoriju ekon. Kod 614200 doda stavka naknade zaboravljenim braniteljima, kojih u našem gradu ima dosta stavi iznos od 50.000,00KM, a ostatak od 40.000,00 KM da se rasporedi za naknade obiteljima koje imaju troje i više djece na opremanje za školu – predlažemo da se ovaj dio stavi pod ekon.kod 614239c

– Tražimo da se sa ekon. Kod. 614221 i 614122 planiraju sredstva kao i u 2017. godini, a iznos od 10.000,00 da se prebaci na ekon. kod 614200 – pomoć u kući starim i nemoćnim osobama na području Širokog Brijega

– Molimo da se obrazloži utrošak sredstava Hrvatskog kulturnog doma, te udruga kojima se isplaćena sredstva u 2017. godini, a iste nisu dostavile izvješće,

– Široki Brijeg, 13.12.2017.

Amandman je podržalo pet  vijećnika,  vijećnici ispred HDZ – a i HSP BiH nisu podržali amandman.

 

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode. Ovom odlukom postojeće cijene vode ostaju nepromijenjene, ali se donosi zbog korekcije postojećeg tarifnog sustava.

Etički kodeks i Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg usvojeni su jednoglasno.

Također, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju građevinskih zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarskih općina Lištica i Turčinovići.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju magistralne ceste M6.1 u mjestu Dobrič usvojena je jednoglasno.

Naša vjećnica Marija Lovrić je tražila da se pravdaju sredstva koja se dodjeljuju Udrugama jer veliki iznosi novca odlaze, a nema pravdanja za isto. Te je tražila da se više novca odvaja za saniranje nerazvrstanih cesta, jer ima dosta loših dionica.

 

Be the first to comment on "Nije podržan jedini amandman HSP dr. Ante Starčevića za proračun Širokog Brijega za 2018."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević