8. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

U srijedu 26.07.2017, godine, u dvorani Gradskog vijeća Široki bRijeg pod predsjedanjem predsjednika Vinka Topića održana 8. sjednica Gradskog vijeća, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine;
3. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Žvatić“;
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja području Franjevačkog samostana s gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu;
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za taksi stajališta i dopunsku taksi oznaku;
6. Prijedlog:
a)Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća“ČISTOĆA“ d.o.o Široki Brijeg;
b)Statuta Javnog komunalnog poduzeća „ČISTOĆA“d.o.o Široki Brijeg;
7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Širokog Brijega“:
a) Javnom poduzeću RADIO POSTAJA ŠIROKI BRIJEG d.o.o
b) Gospodarskom društvu SJEMENARNA d.o.o Široki Brijeg;
c) Gospodarskom društvu URBIS-86 d.o.o Široki Brijeg;
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijenos posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata;
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode mraz- na području Grada Širokog Brijega;
10. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Na samom početku raspravljalo se o Strategiji. Naša vjećnica Marija Lovrić je postavila pitanje tko je sve dostavio prijedloge dok je nacrt strategije bio dat na javnu raspravu. Andrija Kraljević je dao odgovor, kako je najviše prijedloga stiglo od HSP dr. AS, zatim od vijećnice Antonije Banožić i još par ljudi. Rekao je da je većina prijedloga već u strategiji, što nije točno. Napominjemo kako smo uputili prijedloge za pomoć u kući starijim osobama, uvođenje porodiljnih naknada od strane grada, međutim to kod vladajuće većine (HDZ-a) nije naišlo na odobravanje, kao ni bilo koji drugi prijedlog.

Usvojena je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Žvatić“. Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u članku 66. Zakona o vodama, kojim je propisano da područje na kojem se nalazi vodocrpilište, mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja na zdravstvenu ispravnost vode i izdašnost izvorišta.

Podržali smo Odluku o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja područja Franjevačkog samostana s Gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu. O

Odluka o visini naknade za taksi stajalište i dopunsku taksi oznaku usvojena je jednoglasno. Za uporabu taksi stajališta na javnim površinama Grada Širokog Brijega plaćat će se godišnja naknada u iznosu od 300KM, dok će dopunska taksi oznaka za svako taksi vozilo iznositi 10KM.

Usvojena je Odluka o usuglašavanju pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg, kao i Statut, ali vijećnici HSP dr. AS bili su suzdržani po pitanju ovih odluka, jer u materijalima nisu dostavljeni prijašnji statuti, te se nije imalo na osnovu čega donijeti konkretni prijedlozi.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Širokog Brijega“, i to:

Javnom poduzeću RADIO POSTAJA ŠIROKI BRIJEG d.o.o;

Gospodarskom društvu SJEMENARNA d.o.o Široki Brijeg;

Gospodarskom društvu URBIS-86 d.o.o Široki Brijeg;

usvojene su jednoglasno.

Glavno vijeće HNS BiH, Odjel za Drugi svjetski rat i Domovinski rat, obratilo se Gradskom vijeću za davanje suglasnost za prijenos ekshumiranih neidentificiranih posmrtnih ostatak žrtava Drugog svjetskog rata i poraća i pokapanja istih na Memorijalnom groblju mira u mjestu Bile. Usvajanjem Odluke, data je suglasnost za prijenos posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata.

Izvješće o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode mraz na području Grada Širokog Brijeg usvojeno je jednoglasno.

Na kraju je naša vjećnica Marija Lovrić postavila pitanje za igralište u MZ Izbično, koje se čeka još od 12 mjeseca 2016. godine, te je postavils pitanje za smilje, kako se nitko od nadležnih institucija nije potrudio ni obratiti javnodtim, a kamoli nešto poduzeti, te da se smatralo nužnim angažirati nadležne službe da istraže situaciju. Odgovor koji je vjećnica Marija dobila, bio je kao i svaki put do sad, da se po tom pitanju ništa ne može uraditi.

 

Be the first to comment on "8. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević