IZVJEŠĆE SA 28. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U petak, 24. studenog 2017. godine u 10 h je održana 28. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Na dnevnom redu je bilo 7 točaka dnevnog reda. Kroz zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge naša zastupnica Marija Ćeškić je uputila pitanje i apel Vladi Županije Zapadnohercegovačke da donese dvogodišnji Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, koji predviđa i članak 37. Zakona o zaštiti nasilja u obitelji FBiH te da se pri izradi tih mjera formira radna skupina sa predstavnicima svih institucija koje dolaze u doticaj sa svim oblicima nasilja. Iz Vlade su kazali kako će se očitovati o tome.

Na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu (skraćeni postupak) kao i na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, zastupnica Ćeškić je bila suzdržana.

Na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak) smo bili za, budući da se zdravstvena zaštita djece s poteškoćama u razvoju dijelom prebacuje na Zavod za javno zdravstvo ZHŽ, kao i na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Nakon toga je uslijedila žustra rasprava o Prijedlogu Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o liječenu neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, gdje je mišljenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ZHŽ bilo pozitivno. Zastupnica Ćeškić se pozvala na negativan stav Crkve povodom pitanja umjetne oplodnje kao i na dvije enciklike Ivana Pavla II. vezano za ovo pitanje. U samom Nacrtu se spominju pojmovi poput poput zamrzavanja zametaka, kao i njihovo uništavanje dehidracijom. Mišljenja smo da sve što je tehnološki ispravno, da nije moralno dopustivo, te da ZHŽ, u kojoj se većina stanovništva ZHŽ bar deklarira katolicima, te da taj stav treba prenijeti i u političko djelovanje. Nažalost, Odluka je usvojena, sa dva glasa protiv, među kojim je naš, dva suzdržana glasa te ostatak pozitivnih glasova.

Podržali smo i prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova.

Be the first to comment on "IZVJEŠĆE SA 28. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


HSP dr. Ante Starčević